วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

blackbewty


รู้จักกันก่อนนะ

ฉันคนนี้นี่เอง
        ชื่อ  นางสาวอนุสรา  แก้วนิยม   เรียกกันว่า  บิว
              11  มกราคม  35  เป็นวันเกิดของฉันเองแหละ.....
บ้านของฉันอยู่ที่ปากพนัง  ในนครศรีธรรมราชนี่เอง
       ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2   คณะครุศาสตร์  หลักสุตรคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   อาชีพที่ใฝ่ฝัน  นั่นคือ  ครูคณิตศาสตร์...